Everyone who loves the world of fairy tales and believes in kindness, in a hurry to get tickets of the Puppet Theater. There are no restrictions on the age of the person. The visitor of the theater in the play finds peace of mind and finds a special mood! Children's world is the most fun, the real! Moreover, our society needs such purity of soul!

"Abay"

Genre: Drama
Author: E.Lokshyna
Director: A.Zaycev
+16

Қойылым драматургиялық шығарманың көшірмесі емес. Мұнда талант тағдыры мен суреткер жалғыздығы, адамдық пен махаббат туралы ой-толғаныстар қамтылған. Спектакльді түсіну емес, сезіну қажет. Бұл менің Абайдан алған әсерім... А.Зайцев « - Ақын айтса, өмір шындығын айтсын дедік. Ол не деген сөз? Өлең сөз өмірдегі болып тұрғанды ғана айтпасын, оған шешу айтсын деді. Сіз өткен заманның ел әкімі туралы рауаят етпек болсаңыз, «жарықтық», «әруақ» дегендей мағынасыз, нәрсіз сөздерді қайталамаңыз. Заман мінезінің шындығын ашып, сынап айтыңыз деген сөз!» М.Әуезов «Абай жолы» романынан